Úrokové sadzby

Od 1. 1. 2015 sa účtuje úroková sadzba za obdobie do 28 dní takto:

 

                 Do 7 kalendárnych dní vrátane                     2,5  % zo sumy pohľadávky

                 Do 14 kalendárnych dní vrátane                   5  % zo sumy pohľadávky

                 Do 21  kalendárnych dní vrátane                  7,5  % zo sumy pohľadávky

                 Do 28  kalendárnych dní vrátane                  10 % zo sumy pohľadávky

 

 Minimálny poplatok za celé obdobie je 2 Eur